Video-hometraining

Video – hometraining (VHT) is professionele begeleiding op haptonomische basis met video-opnames. Het helpt gezinnen die te maken hebben met lastige situaties in de opvoeding. De videobeelden maken zichtbaar hoe de alledaagse omgang thuis in zijn werk gaat. Ook wordt duidelijk hoe de verschillende gezinsleden met elkaar omgaan en hoe ze communiceren. Elk gezin heeft hierin eigen gebruiken en patronen. Daaruit kun je ook leren in hoeverre de gezinsleden tevreden zijn over de gang van zaken en de manier van omgaan met elkaar. In het verlengde daarvan kan worden besproken wat er verbeterd kan worden. Met zulke analyses zijn al veel ouders en kinderen op weg geholpen!

Werkwijze

In het kennismakingsgesprek wordt de hulpvraag besproken. Daarna maken we in de thuissituatie een video-opname van een dagelijks moment, bijvoorbeeld tijdens het spelen of eten. Deze opname analyseer ik na afloop nauwkeurig. Bij deze analyse wordt per moment gekeken naar de initiatieven van het kind en de respons van de ouder/verzorger. De interactie tussen de gezinsleden wordt hiermee helder.

De video-opnames worden vanzelfsprekend ook besproken met de ouders/verzorgers met als doel helder zicht te geven op het functioneren en de behoeften van het kind. Ouders/verzorgers worden daarmee beter in staat om hun kind op een positieve manier te ondersteunen bij zijn ontwikkeling.

Rechtenvrije foto van een video-camera.

Voor wie?

 • Ouders van kinderen van 0 tot 7 jaar
 • Ouders met opvoedingsvragen
 • Ouders die lastige situaties ervaren bij het opvoeden
 • Ouders die dichter bij elkaar willen komen qua opvoedingsaanpak
 • Ouders die open staan voor nieuwe ideeën

Hoeveel tijd is er nodig?

 • Intakegesprek (een uur)
 • 3x opnames thuis (3x een uur)
 • 3x samen terugkijken en bespreken (3x een uur)
 • Conclusies en afronding (een uur)

Er is een mogelijkheid om tijdens het traject aanvullende oudergesprekken te plannen van 60 minuten. Het traject wordt meestal verspreid over een aantal weken. Dit kan variëren van 6 weken tot 3 maanden.


Afspraak

Als je een afspraak maakt, bespreek ik graag de mogelijkheden.

Neem contact op voor meer informatie en om een afspraak te maken.

Kosten

 • 3 opnames (incl. analyse en bespreking): 3x 95,00 euro
 • Intakegesprek, afronding en conclusies: 95,00 euro (2x 47,50)
 • Totaal: 4x 95,00 euro

De kosten van de aanvullende oudergesprekken zijn € 60,00. De bedragen zijn inclusief voorbereiding, rapportage, uitwisseling via e-mail en werkmateriaal.  Facturering en betaling zal plaatsvinden via de pinautomaat na afloop van elke sessie. Al de bedragen zijn inclusief BTW.

Wij werken samen met AIT.