Haptotherapie

Haptotherapie is een vorm van persoonsgerichte therapie die je meer bewust maakt van jezelf. Je leert te luisteren naar je gevoel en reacties van je lichaam. Aanraken, praten en ervaringsoefeningen geven je een nieuwe kijk op jezelf.

Luister naar het fluisteren van je lijf zodat het niet hoeft te schreeuwen

Met haptotherapie wordt je bewust van je gedachten, gedrag en gevoelens in verschillende situaties. Daardoor ga je jezelf beter begrijpen. Je komt ermee met beide benen op de grond te staan: in het hier en nu. Het helpt je ook om beter voor jezelf te zorgen en keuzes te maken.

Haptotherapie helpt je om te herkennen of je je gespannen voelt, blij, verdrietig of angstig. Deze gevoelens horen allemaal bij jou. Ze bepalen of je je open opstelt of meer teruggetrokken en op je hoede. Haptotherapie maakt je vertrouwd met je gevoelens en gedragingen.

Je gaat samen met de therapeut op zoek naar wat je nodig hebt om je “prettig te voelen”. Vervolgens kun je dit vertalen naar je dagelijkse leven en je omgang met anderen. Haptotherapie haalt het beste in je naar boven!

Werkwijze

De eerste afspraak is een Intakegesprek. In dit gesprek wordt de hulpvraag besproken. Je vertelt waar je voor komt, waar je last van hebt, wat wel en niet lukt in je leven. En je vertelt (een deel van) je geschiedenis, zodat ik een beeld krijg van wie je bent. Je verhaal kunnen vertellen is vaak al een eerste stap in het proces: je wordt gehoord. Ik vraag je sommige dingen te verduidelijken of nog eens over na te denken. Je ontdekt wellicht overtuigingen die je beperken, aannames waar je vraagtekens bij zou kunnen zetten, mogelijk ook de gevoelens waar je een beetje van weg blijft, die je onderdrukt of waar je overheen stapt in het dagelijks leven.

De tweede afspraak maken we meestal kennis door de aanraking op de behandelbank. Het aanraken verzacht, opent en laat je voelen wie je in wezen bent en hoe je met jezelf omgaat. Door de aanraking kun je ‘vastzittende’ gevoelens toelaten en zo verwerken. Je gevoel is je kompas, het vertelt je wat goed voor je is en waar je beter van weg kunt gaan. Dit is precies waar de therapie over gaat, het herstel van je innerlijke kompas dat je gevoel is. In de volgende sessies staan gesprekken, oefeningen en aanraken centraal.

Na 5 sessies evalueren we de therapie. Heb jij het idee dat er iets gebeurt? Wat zijn mijn bevindingen? Zijn we op de juiste weg? Gaan we door? Waar willen we naar toe werken? Meestal is het in het begin 1x per week en gaan we later in het proces over naar 1x per 2 weken. Het kan ook zijn dat je daarna 1 x in een bepaalde periode komt. De frequentie bepalen we in overleg.

Foto van een haptotherapie-sessie met Anja de Graaff.

Voor wie?

Merk je onderstaande signalen bij jezelf op?

 • Stress, overbelasting, vermoeidheid, burn – out of overspannen zijn.
 • Moeite hebben met het voelen en aangeven van grenzen.
 • Moeite hebben met herkennen en uitdrukken van gevoelens
 • Niet lekker in je vel zitten.
 • Lichamelijke (onverklaarbare) klachten.
 • Moeite hebben met het vinden van balans tussen gezin, werk en eigen tijd.
 • Omgaan met angst, verdriet, boosheid of onzekerheid.
 • Problemen in de werksfeer ondervindt.
 • Geen evenwicht ervaart tussen je verlangens, gevoelens en gedachten.
 • Moeite hebben met intimiteit en nabijheid.
 • Moeite met acceptatie van bijvoorbeeld persoonlijk verlies, ziekte, fysieke beperking.

Haptotherapie kan jou het volgende leren:

 • Gevoelens meer ruimte te geven.
 • Keuzes te maken vanuit jou.
 • Relaties met anderen te verbeteren.
 • Omgaan met alle gevoelens.
 • Aanvoelen waar je grenzen liggen.
 • Je eigen mogelijkheden te leren ontwikkelen en in te zetten.
 • Je zelfvertrouwen te vergroten door meer inzicht te krijgen in je valkuilen en krachten.
 • Grip te krijgen op je eigen leven.

Neem contact op.

Kosten en vergoeding

De kosten voor haptotherapie zijn € 90,- per sessie van ongeveer 60 min. Voor een oudergesprek zijn de kosten € 95,-  per sessie.  Jongeren tussen 18 en 22 jaar krijgen korting. De kosten zijn € 85 euro per sessie van ongeveer 60 minuten. Dit bedrag is inclusief voorbereiding, rapportage, uitwisseling via e-mail en werkmateriaal.

Na het oriënterend gesprek – dat meestal telefonisch plaatsvindt – wordt als je dat wenst een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Hiervoor geldt het basistarief per sessie. De aanleiding voor haptotherapie en / of coaching en je behoeften, hulpvraag en persoonlijke achtergrond staan centraal. Deze inventarisatie vormt de basis voor verdere professionele ondersteuning.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) de kosten vanuit een aanvullende verzekering. Je kunt informatie vinden in de vergoedingslijst op de website van de vereniging voor haptotherapeuten (VVH). Klik voor meer informatie op www.haptotherapeuten-vvh.nl  In sommige gevallen wordt haptotherapie vergoed door de werkgever. Vaak gaat het dan om reïntegratietrajecten. Voor haptotherapie heb je geen verwijzing van een huisarts of een specialist nodig.


VVH-lidmaadschapnummer: 789 A
AGB-code praktijk: 90064096
AGB-code zorgverlener: 9010805

KvK nummer: 68841515
Klachtenprocedure klik hier.

Logo GZ Haptotherapeut.